แคตตาล็อกออนไลน์

Dynamic Balance ชลบุรี

ตราสินค้า :  DYNAMIC BALANCE
คำค้นสินค้า :  Dynamic Balance ชลบุรี
ขอรายละเอียด ขอใบเสนอราคา

บริการปรับสมดุลชิ้นส่วนเครื่องจักรกลที่มีการเคลื่อนที่อย่างต่อเนื่อง

รอบจุดใดจุดหนึ่งในทิศทางเดียวกันหรือที่เรียกว่าการหมุน (Rotation) จะเกิดการสั่นสะเทือน แก้ไขสาเหตุของความสั่นสะเทือนของเครื่องจักรกลเน้นเฉพาะในส่วนของเครื่องจักรกลที่มีการหมุน เช่น ROTOR MOTOR, ROTOR GENERATOR, BLOWER, ROLLER, PULLEY IMPELLER ใบพัดต่างๆ ลูกกลิ้งที่มีขนาดใหญ่

 

บริการปรับสมดุลชิ้นส่วนเครื่องจักรกล

 

ติดต่อโรงงานถ่วงสมดุลเครื่องจักร